Θέκλα Παπαντωνίου

Thekla-papantiniou

Θέκλα Παπαντωνίου

Officer at Cyprus National Commission for UNESCO

Biography

Η Θέκλα Παπαντωνίου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου – Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – MPhil in European Literature and Culture. Από το 2010 εργάζεται ως Λειτουργός στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, για την προώθηση των σκοπών της UNESCO από την Κύπρο. Ασχολείται με την καταγραφή της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου στον Εθνικό Κατάλογο, την ετοιμασία αιτήσεων για τον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την υλοποίηση προγραμμάτων διαφύλαξης σε συνεργασία με κοινότητες φορέων, τον συντονισμό εκπαιδευτικών δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά, την αειφόρο ανάπτυξη και την ενεργό πολιτότητα καθώς και προγραμμάτων για την πολιτιστική πολυμορφία.