Πεπεράκη Ολυμπία

Πεπεράκη Ολυμπία

Αρχαιολόγος και Ιστορικός Τέχνης, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διεύθυνση Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Biography

Η Ολυμπία (Όλια) Πεπεράκη είναι απόφοιτος του του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανθρωπολογία του χώρου, ο οπτικός πολιτισμός και η κοινωνική διάσταση των διατροφικών πρακτικών από την προϊστορία μέχρι τις μέρες μας. Από το 2010 είναι μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 2020.