Σωτηράκη Σμαράγδα

Sotiraki

Σωτηράκη Σμαράγδα

Εργαστήριο Παρασιτολογίας, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΌ- ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Κτήμα ΕΛΓΌ Θέρμη

Biography

Biography
2000 → σήμερα
Τακτική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Παρασιτολογίας, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

1999 – 2007
Σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Παρασιτολογίας (Δ΄ εξάμηνο) και των Παρασιτικών Νοσημάτων (Ζ΄ εξάμηνο) στους φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής

2002 – 2004
Επίκουρη καθηγήτρια, Danish Centre for Experimental Parasitology (post doctoral Marie Curie Fellow)

1991 – 2000
κτηνίατρος – ερευνητής, με σύμβαση έργου, σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

2003
De Facto Διπλωματούχος του European Veterinary Parasitology College, DF0064

1999
Δίπλωμα Διδακτορικής Διατριβής με βαθμό «Άριστα» και με θέμα διατριβής: “Μελέτη της επιζωοτιολογίας του Dicrocoelium dendriticum στα μικρά μηρυκαστικά σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας” Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ, Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων

1991
Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ. με βαθμό 7.32/10 “Λίαν Καλώς”

2002-2004
Μεταδιδακτορική εκπαίδευση στα πλαίσια υποτροφίας Marie Curie στο Danish Centre for Experimental Parasitology, Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark με θέμα «Pig coccidiosis: Regulating transmission, improving animal health and product quality (Marie Curie Post Doctoral fellowship, αριθμός συμβολαίου: QLK5-CT-2001-51904

1999
Μετεκπαίδευση στην εντομολογία και στο χειρισμό ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σαρώσεως (SEM) στο Τμήμα Εντομολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου (Natural History Museum), Ηνωμένο Βασίλειο, 5-30 Ιουλίου 1999, {με υποτροφία της Ε.Ε. (E.C. Large Scale Facility Programme managed by the Natural History Museum, London)}.

1998
Μετεκπαίδευση σε μεθόδους πειραματικής παρασιτολογίας: “Experimental helminthology: an introduction to procedures and analyses” που έγινε στην Κτηνιατρική Σχολή της Δανίας στο Danish Centre for Experimental Parasitology (DCEP), Κοπεγχάγη

1998
Παρακολούθηση των παραδόσεων (θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις) του μαθήματος της “Μοριακής Βιολογίας” κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1998 στο Τμήμα Βιολογικού Α.Π.Θ

1997
Μετεκπαίδευση σε μεθόδους διάγνωσης παρασιτικών νοσημάτων του ανθρώπου: “Diagnostic Parasitology Course” που έγινε στο London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

1995
Μετεκπαίδευση σε μεθόδους διάγνωσης της εχινοκόκκωσης: “International Training Course on Echinococcosis”, Κύπρος,

1994
Μετεκπαίδευση στη συστηματική ταξινόμηση και ταυτοποίηση παρασίτων: “Seventh International Training Course on the Identification of Helminth Parasites of Economic Importance” που έλαβε χώρα στο International Institute of Parasitology, St. Albans, Ηνωμένο Βασίλειο, 4 Ιουλίου – 12 Αυγούστου 1994 (με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου).

1995
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Προστασία των πειραματοζώων – χρήση στην κλινική έρευνα και διαγνωστική – εναλλακτικές μέθοδοι”, Θεσσαλονίκη, 9-20 Ιανουαρίου 1995.

1993
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Προστασία των πειραματοζώων (τρωκτικών-κονίκλων) – χρήση στην κλινική έρευνα και διαγνωστική – εναλλακτικές μέθοδοι”, Θεσσαλονίκη, 6-10 Δεκεμβρίου 1993

Επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα:
1. Research of pathogenicity and epizootiology (at the final and intermediate host) of Dicrocoelium dendriticum in small ruminants» (981/5-2-91) – funded by the Greek General Secretariat for Science and Technology
2. “Environmentally sensitive approaches to nematode parasite control in sustainable agricultural systems” – E.U research project (PL96-1485)
3. «A comparative study on the efficacy of various dicrocelicides drugs and the application of the most effective one in vivo under sustainable Greek agricultural systems against Dicrocoelium dendriticum» -funded by the Greek General Secretariat for Science and Technology.
4. «Epizootiological survey and control of sheep and goats parasites in Municipality of Kavala» – funded by EU through the Municipality of Kavala, Greece
5. «Cystic echinococcosis – hydatidosis in the Eastern Mediteranean and Midle East» – EU research project ERB IC18-CT98-0354.
6. A study of the epidemic of livestock myiasis on the island of Crete: identification of the parasitic flies, epidemiology of infestations and strategies of prevention and control – funded by NAGREF and British Council (project leader)
7. “A study of the epidemic of livestock myiasis on the island of Crete: identification of the parasitic flies, epidemiology of infestations and strategies of prevention and control” – Greek-Hungary bilateral research collaboration (project leader)
8. «Biological control of nematode parasitism in dairy ewes using nematophagous fungi» – funded by NAGREF and INRA (project leader)
9. «Field trial to assess the efficacy of CLIK® for the prevention of fly strikes due to Wohlfahrtia magnifica on sheep in Greece» – funded by Novartis Animal Health Inc, Switzerland (project leader)
10. «Field trial to assess the efficacy of CLIK® for the prevention of wohlfahrtiosis on sheep – Part II (application management)» – funded by Novartis Animal Health Inc, Switzerland (project leader)
11. Pig coccidiosis: Regulating transmission, improving animal health and product quality – funded by Danish Bacon and Meat Council (project leader)
12. European Reintegration Grant (ERG) Marie Curie project entitled: Piglet Isosporosis: Integrated disease management to improve animal welfare, food quality and safety (project leader)
13. Marie Curie Training Network. Acronym: Healthy Hay, Full title: The reinvention of sainfoin: an example of novel resource for sustainable agriculture» (project leader for Greece)
14. Development of integrated livestock breeding and management strategies to improve animal health, product quality and performance in European organic and ‘low input’ milk, meat and egg production (FP7 Collaborative project) (project leader for Greece)
και COST Actions:
COST Action 833 “Mange and Myiasis in Livestock” as expert scientist and
COST Action 854 “Protozoal reproduction losses in farm ruminants” as a member of the management committee
COST Action FA0805 Goat-parasite interactions: from knowledge to control (CAPARA) (Chair of the Management Committee).
COST Action TD1303 European Network for Neglected Vectors and Vector Borne Infection (Vice Chair of the Management Committee).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
1. Devleesschauwer B, Allepuz A, Dermauw V, Johansen MV, Laranjo-González M, Smit GS, Sotiraki S, Trevisan C, Wardrop NA, Dorny P, Gabriël S. Taenia solium in Europe: Still endemic? Acta Trop. 2015 Aug 12. pii: S0001-706X(15)30083-8. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.08.006.
2. Hoste H, Torres-Acosta JF, Sandoval-Castro CA, Mueller-Harvey I, Sotiraki S, Louvandini H, Thamsborg SM, Terrill TH.Tannin containing legumes as a model for nutraceuticals against digestive parasites in livestock.Vet Parasitol. 2015 Aug 15;212(1-2):5-17. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.06.026.
3. Chaligiannis I, Maillard S, Boubaker G, Spiliotis M, Saratsis A, Gottstein B, Sotiraki S. Echinococcus granulosus infection dynamics in livestock of Greece. Acta Trop. 2015 Oct;150:64-70. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.06.021.
4. Kostopoulou D, Casaert S, Tzanidakis N, van Doorn D, Demeler J, von Samson-Himmelstjerna G, Saratsis A, Voutzourakis N, Ehsan A, Doornaert T, Looijen M, De Wilde N, Sotiraki S, Claerebout E, Geurden T. The occurrence and genetic characterization of Cryptosporidium and Giardia species in foals in Belgium, The Netherlands, Germany and Greece. Vet Parasitol. 2015 Jul 30;211(3-4):170-4. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.04.018.
5. Arroyo-Lopez C, Manolaraki F, Saratsis A, Saratsi K, Stefanakis A, Skampardonis V, Voutzourakis N, Hoste H, Sotiraki S.Anthelmintic effect of carob pods and sainfoin hay when fed to lambs after experimental trickle infections with Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis. Parasite. 2014;21:71. doi: 10.1051/parasite/2014074.
6. Tzanidakis N, Sotiraki S, Claerebout E, Ehsan A, Voutzourakis N, Kostopoulou D, Stijn C, Vercruysse J, Geurden T.Occurrence and molecular characterization of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. in sheep and goats reared under dairy husbandry systems in Greece. Parasite. 2014;21:45. doi: 10.1051/parasite/2014048. Epub 2014 Sep 5.
7. Ready, P.D., Wardhana, A.H., Adams, Z.J.O., Sotiraki, S., Hall, M.J.R.Improved method for screening mitochondrial cytochrome b markers to identify regional populations of the Old World screwworm fly and other myiasis agents (2014) Acta Tropica, . Article in Press
8. Malama, E., Hoffmann-Köhler, P., Biedermann, I., Koopmann, R., Krücken, J., Molina, J.M., Moreno, A.M., von Samson-Himmelstjerna, G., Sotiraki, S., Demeler, J.Development of a milk and serum ELISA test for the detection of Teladorsagia circumcincta antibodies in goats using experimentally and naturally infected animals(2014) Parasitology Research . Article in Press.
9. Geurden, T., Hoste, H., Jacquiet, P., Traversa, D., Sotiraki, S., Frangipane di Regalbono, A., Tzanidakis, N., Kostopoulou, D., Gaillac, C., Privat, S., Giangaspero, A., Zanardello, C., Noé, L., Vanimisetti, B., Bartram, D. Anthelmintic resistance and multidrug resistance in sheep gastro-intestinal nematodes in France, Greece and Italy (2014) Veterinary Parasitology, 201 (1-2), pp. 59-66.
10. Papa, A., Chaligiannis, I., Kontana, N., Sourba, T., Tsioka, K., Tsatsaris, A., Sotiraki, S. A novel AP92-like Crimean-Congo hemorrhagic fever virus strain, Greece (2014) Ticks and Tick-borne Diseases, 5 (5), pp. 590-593.
11. Djokić, V., Klun, I., Musella, V., Rinaldi, L., Cringoli, G., Sotiraki, S., Djurković-Djaković, O. Spatial epidemiology of Toxoplasma gondii infection in goats in Serbia (2014) Geospatial Health, 8 (2), pp. 479-488.
12. Saratsis, A., Karagiannis, I., Brozos, C., Kiossis, E., Tzanidakis, N., Joachim, A., Sotiraki, S. Lamb eimeriosis: Applied treatment protocols in dairy sheep production systems (2013) Veterinary Parasitology, 196 (1-2), pp. 56-63.
13. Tzanidakis, N., Maksimov, P., Conraths, F.J., Kiossis, E., Brozos, C., Sotiraki, S., Schares, G. Toxoplasma gondii in sheep and goats: Seroprevalence and potential risk factors under dairy husbandry practices (2012) Veterinary Parasitology, 190 (3-4), pp. 340-348.
14. Skampardonis, V., Sotiraki, S., Kostoulas, P., Leontides, L. Factors associated with the occurrence and level of Isospora suis oocyst excretion in nursing piglets of Greek farrow-to-finish herds (2012) BMC Veterinary Research, 8, art. no. 228, .
15. Sargison, N.D., Baird, G.J., Sotiraki, S., Gilleard, J.S., Busin, V. Hepatogenous photosensitisation in Scottish sheep casued by Dicrocoelium dendriticum (2012) Veterinary Parasitology, 189 (2-4), pp. 233-237. .
16. Saratsis, A., Regos, I., Tzanidakis, N., Voutzourakis, N., Stefanakis, A., Treuter, D., Joachim, A., Sotiraki, S. In vivo and in vitro efficacy of sainfoin (Onobrychis viciifolia) against Eimeria spp in lambs (2012) Veterinary Parasitology, 188 (1-2), pp. 19.
17. Chaligiannis, I., Lalle, M., Pozio, E., Sotiraki, S. Anisakidae infection in fish of the Aegean Sea (2012) Veterinary Parasitology, 184 (2-4), pp. 362-366.
18. Sotiraki, S., Hall, M.J.R. A review of comparative aspects of myiasis in goats and sheep in Europe (2012) Small Ruminant Research, 103 (1), pp. 75-83.
19. Frutos, P., Hoste, H., Sotiraki, S., Hall, M., Jackson, F. Specificities of parasitism in goats and sheep: Interactions with nutrition and control strategies (2012) Small Ruminant Research, 103 (1), pp. 1-2.
20. Xanthopoulou, K., Anagnostou, V., Ivovic, V., Djurkovic, O., Rogozi, E., Sotiraki, S., Papa, A. Distribution of sandflies (Diptera, Psychodidae) in two Ionian Islands and Northern Greece (2011) Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11 (12), pp. 1591-1594.
21. Saratsis, A., Joachim, A., Alexandros, S., Sotiraki, S. Lamb coccidiosis dynamics in different dairy production systems (2011) Veterinary Parasitology, 181 (2-4), pp. 131-138.
22. Papa, A., Chaligiannis, I., Xanthopoulou, K., Papaioakim, M., Papanastasiou, S., Sotiraki, S. Ticks parasitizing humans in Greece (2011) Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11 (5), pp. 539-542.
23. Hoste, H., Sotiraki, S., Torres-Acosta, J.F.J. Control of Endoparasitic Nematode Infections in Goats (2011) Veterinary Clinics of North America – Food Animal Practice, 27 (1), pp. 163-173.
24. Sotiraki, S., Farkas, R., Hall, M.J.R. Fleshflies in the flesh: Epidemiology, population genetics and control of outbreaks of traumatic myiasis in the Mediterranean Basin (2010) Veterinary Parasitology, 174 (1-2), pp. 12-18.
25. Sotiraki, S., Chaligiannis, I. Cystic echinococcosis in Greece. Past and present (2010) Parasite, 17 (3), pp. 205-210.
26. Skampardonis, V., Sotiraki, S., Kostoulas, P., Leontides, L. Effect of toltrazuril treatment in nursing piglets naturally infected with Isospora suis (2010) Veterinary Parasitology, 172 (1-2), pp. 46-52.

[/vc_column][/vc_row]
[/vc_column][/vc_row]