Φασουλάς Χαράλαμπος

fasoulas

Χαράλαμπος Φασουλάς

PhD, Τμήμα Γεωποικιλότητας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Biography

Πτυχίο Γεωλογίας και Διδακτορική διατριβή στην Τεκτονική Γεωλογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Επιμελητής Γεωλογικών και Παλαιοντολογικών Συλλογών στο Μ.Φ.Ι.Κ. Συντονιστής-μέλος ερευνητικών ομάδων σε πάνω από 30 ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα στη γεωλογία, φυσικές καταστροφές, γεωδιατήρηση, γεωμορφολογία και γεω-αρχαιολογία, και συγγραφέας πάνω από 100 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Λοιπή δραστηριότητα: Μέλος πολλών Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Οργανώσεων και Επιτροπών. Αναπληρωτής Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, Συντονιστής Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων, Μέλος της ομάδας Αξιολογητών της UNESCO για τα Παγκόσμια Γεωπάρκα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO του Ψηλορείτη. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Αγγλικά επιπέδου C1, Γερμανικά επιπέδου Α2.