Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος

demetzos

Δεμέτζος Κώστας

Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας,
Διευθυντής του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,
Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ. www.demetzoslab.gr
Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ)
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2018

Biography

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος είναι πτυχιούχος του τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μετεκπαιδεύσεις του αφορούσαν ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι μεγαλύτερος από 260, ενώ οι ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια υπερβαίνουν τις 500 (google scholar . h-index 48; i10-index=140). Οι επιστημονικές του εργασίες, έχουν βραβευθεί σε επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει βραβευθεί, και για την επιστημονική του προσφορά.
Υπό την άμεση επίβλεψη του έχουν εκπονηθεί δεκάδες Διδακτορικές Διατριβές, Διπλώματα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης και Πτυχιακές εργασίες, ενώ έχει διδάξει σε θερινά Ευρωπαϊκά σχολεία.

Eίναι αξιολογητής σε πολλές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετοχή ως κριτής επιστημονικών εργασιών σε περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ), και είχε εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, (ExCo) στην European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του συντονισμού των επιστημονικών δικτύων (Network coordinator) (2014-2016).

Συνεργάζεται με τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και σε επίπεδο ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και στην αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. Το 2018 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό του έργο στην Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία και για το πρωτότυπο σύγγραμμα του ‘Pharmaceutical Nanotechnology. Fundamentals and Practical Applications’, το οποίο προσφέρει νέες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων νανοσυστημάτων για τη μεταφορά φαρμακομορίων και θεραπευτικών προϊόντων για τη θεραπεία των νόσων.